Advocatenkantoor Raf Verbruggen

Gepersonaliseerde aanpak van juridische problemen
menu

Persoonlijke Aanpak

Bij ons kantoor staat een persoonlijke begeleiding van uw zaak voorop en wordt er voldoende aandacht besteed aan uw dossier.

Na een eerste consultatie zal U een uitgebreid advies worden verstrekt betreffende de slaagkansen van uw zaak en betreffende de best te volgen strategie ten einde een optimaal resultaat te bereiken.

De nadruk zal steeds bij aanvang liggen op het vermijden van een gerechtelijke procedure en dit via bemiddeling. Dit is trouwens de eerste taak van de advocaat. Op deze wijze zal getracht worden snel een bevredigend resultaat te bekomen eerder dan het voeren van (een vaak lange en emotioneel belastende) juridische procedure.

Te allen tijde zult U volledig op de hoogte worden gehouden over het verloop van uw dossier middels brief dan wel mail.

Zo een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, verlenen wij U bijstand tijdens de volledige gerechtelijke procedure (pleiten, bijstand expertises, vergaderingen notaris,…).